Arbeidsrecht

Wijzigingen arbeidsrecht per 1 januari 2015 in de tandartspraktijk

15:24 04 december

Na jarenlang politiek gesoebat gaat er nu toch echt van komen: wijziging van het arbeidsrecht. Het eerste deel van de ingrijpende wetswijzigingen treedt in werking per 1 januari 2015. Wat precies wijzigt, wordt hierna belicht. Ik beperk mij tot die wijzigingen die van directe invloed...

Nieuwe cao Thuiszorg

14:08 25 september

De vakbonden en werkgeversorganisaties zijn vannacht tot overeenstemming gekomen ten aanzien van een nieuwe cao in de verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg (VVT). In de cao staan onder andere afspraken over loonstijging van in totaal 2,05 procent. De loonsverbetering van in totaal 2,05 procent...

Regels ‘laptop, tablet en/of mobiel van de zaak’ soepeler

12:01 10 juli

Staatssecretaris Wiebes (Financiën) gaat de fiscale regels die gelden voor laptops, tablets en smartphones 'van de zaak' versoepelen. Hij heeft dat op 3 juli jl. aan de Tweede Kamer geschreven. De maatregelen komen in het Belastingplan voor volgend jaar. Op dit moment hoeft geen belasting te worden betaald...

Uitstel voor eerste onderdelen Wet werk en zekerheid

12:55 06 juni

De eerste onderdelen van de Wet werk en zekerheid zullen niet per 1 juli a.s. maar pas per 1 januari 2015 in werking treden. Deze toezegging deed minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Eerste Kamer. De Eerste Kamer behandelde het wetsvoorstel plenair...

Arbeidsovereenkomst met au pair?

09:31 28 mei

Bent u of kent iemand die een au pair heeft? Dan is dit nieuwsbericht zeker interessant. Gezinnen die een buitenlandse au pair in huis nemen zijn zich namelijk vaak niet bewust dat deze overeenkomst kan worden gekwalificeerd als een arbeidsovereenkomst. Dat komt of door onwetendheid...

Pensioenakkoord

06:49 28 mei

Op 27 mei 2014 heeft de Eerste Kamer bij 'zitten en opstaan' gestemd over Wetsvoorstel Witteveen 2015. Met een meerderheid van slechts 1 stem is ingestemd met het wetsvoorstel 'Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen', zoals de wet officieel wordt aangeduid. Met...

Strengere eisen aan uitzendbureaus

12:39 19 mei

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid neemt meer maatregelen om malafiditeit in de uitzendbranche aan te pakken. De Inspectie SZW, de Belastingdienst en het UWV gaan de branche gerichter controleren en het speciale interventieteam blijft ook na 2014 actief. Lees meer...

Wijzigingen arbeidsrecht per 1 juli 2014

12:26 14 april

Na jarenlang politiek gesoebat lijkt het er nu toch van te gaan komen: vereenvoudiging van het ontslagrecht, versterking positie flexwerkers en beperking van het recht op WW. Deze wijzigingen vormen onderdeel van het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid, waarmee de Tweede Kamer recent heeft ingestemd....

Aanpassing Ontslagbesluit ten nadele van doorwerkende AOW’er

10:45 10 maart

Ondanks de eerste tekenen van economisch herstel en de positieve berichten daarover, zal menig werkgever nog steeds genoodzaakt zijn (verder) op kosten te bezuinigen door de organisatie aan te passen. Veelal met gedwongen ontslag om bedrijfseconomische redenen van een of meer personeelsleden tot gevolg. Bij...

Afschaffing Stamrechtregeling: overgangsregeling verduidelijkt?

11:31 07 november

Het kabinet heeft besloten de stamrechtvrijstelling voor ontslagvergoedingen per 1 januari 2014 af te schaffen. Dit betekent dat ex-werknemers vanaf volgend jaar direct inkomstenbelasting over hun ontslagvergoeding zullen moeten afdragen; vaak tegen een percentage van 52%. Een mogelijkheid tot uitstel van de belastingplicht bestaat dan...