Persoonlijke garantstelling voor een BV? Let dan goed op!

Persoonlijk garantstelling

Persoonlijke garantstelling voor een BV? Let dan goed op!

13:59 03 oktober
Print Friendly, PDF & Email

Waardeloze persoonlijke zekerheidstelling door bestuurder

Aanleiding voor de rechtszaak

Een echtpaar vormt gezamenlijk de directie van een BV. Wanneer de man voor een aanzienlijk bedrag materialen wil kopen van een leverancier, wil die leverancier wel eerst zekerheid voor de betaling. De man zegt de leverancier toe persoonlijk garant te staan voor de betaling. De betaling volgt echter niet, want de kopende BV failleert. De persoonlijke garantstelling blijkt niets waard: de vrouw (en medebestuurder van de BV) beroept zich namelijk (op de voet van art. 1: 89 BW) op vernietiging van de persoonlijke garantstelling, omdat zij daarvoor geen toestemming heeft gegeven. Daarbij komt dat het echtpaar gehuwd is op huwelijkse voorwaarden en de man geen vermogen (meer) op zijn naam heeft staan, omdat de man en de vrouw er blijkbaar voor hebben gezorgd dat al het vermogen op naam van de vrouw is komen te staan. De leverancier lijkt dan ook in eerste instantie achter het net te vissen. Maar de zaak keert bij het gerechtshof en de leverancier komt alsnog goed weg.

Privé toch aansprakelijk gesteld

Wat bijzonder aan deze zaak is, is dat de vrouw, als medebestuurder, geacht wordt op de hoogte te zijn geweest van het feit dat de man zich persoonlijk garant heeft gesteld teneinde de levering veilig te stellen. Toch heeft de vrouw (in haar hoedanigheid van medebestuurder) niets gedaan om te voorkomen dat de overeenkomst met de leverancier werd aangegaan. Zij heeft met andere woorden toegestaan dat de overeenkomst tot stand kwam met de wetenschap dat de leverancier niets zou ontvangen wanneer haar vennootschap de materialen niet zou kunnen betalen. Geoordeeld is dat de vrouw als bestuurder aansprakelijk is voor de door de leverancier geleden schade, omdat haar op grond van het voorgaande persoonlijk een ernstig verwijt valt te maken, waardoor zij alsnog in privé aansprakelijk is gehouden voor het betalen van de materialen vermeerderd met rente daarover (sinds 2009).

Bestuurdersaansprakelijkheid

De vrouw heeft nog geprobeerd zich vrij te pleiten door aan te voeren dat zij helemaal niet bij de operationele bedrijfsvoering van de BV betrokken was. Daarmee heeft zij kennelijk willen betogen dat zij alleen in naam bestuurder van de BV was. Maar met dat argument kan zijn niet aan bestuurdersaansprakelijkheid ontkomen. In dat geval valt haar persoonlijk al helemaal ernstig te verwijten dat zij haar verantwoordelijkheid als bestuurder niet heeft genomen en met de gang van zaken niet bekend is geweest, aldus het Gerechtshof.

Details van deze case

Deze uitspraak is terug te vinden op ECLI:NL:GHSHE:2019:702

Neem gerust contact op met mr Erik Prillevitz of mr Friso Heybroek wanneer je meer wilt weten over het verstrekken van zekerheden in privé ten behoeve van een onderneming, het vernietigen van zekerheidstellingen of situaties waarbij de partner zich (zonder instemming) hoofdelijk medeaansprakelijk heeft gesteld of bestuurdersaansprakelijkheid.