Verzekeringsrecht

Wij adviseren en procederen over geschillen tussen verzekerden en verzekeraars. Een verzekeraar kan besluiten om geen dekking te verlenen. In andere gevallen is er wel sprake van een gedekte schade maar is de verzekeraar van mening dat de schade aanzienlijk minder bedraagt en zo minder behoeft uit te keren. Ook kan volgens de verzekeraar sprake zijn van onderverzekering of valt niet alle schade onder de dekking (bijvoorbeeld een te korte termijn voor de bedrijfsschade). Een verzekeraar kan verder betogen dat er sprake zou zijn van risicoverzwaring en/of bestemmingswijziging en mogelijk ook dat de voorwaarden van de verzekering zijn geschonden. Er zijn vele redenen waarom een verzekeraar de betaling kan weigeren of kan vertragen. Dit komt voor bij alle soorten verzekeringen (beroeps-, bestuurders-, productaansprakelijkheid, brand en brandregres, CAR en technische schades,  bedrijfsaansprakelijkheid (AVB), fraude, bedrijfsongevallen en beroepsziekten).  Bellius staat haar cliënten bij om deze geschillen tot een goed einde te brengen.

Bij discussies met verzekeraars over polisdekking komt vaak ook de vraag aan de orde of de mogelijk betrokken assurantietussenpersoon zijn werk wel goed heeft gedaan. Wij adviseren ook omtrent de eventuele aansprakelijkheid van de assurantietussenpersoon.

 

mr. W. ten Braak

In Evenementen, Handelsrecht, Internationale handel, Transport en Logistiek, Verzekering en aansprakelijkheid, Verzekeringsrecht