Gezondheidsrecht

De gezondheidszorg wordt beheerst door een complexe en steeds veranderende regelgeving. Good governance speelt in de gezondheidszorg een belangrijke rol. De sectie gezondheidsrecht richt zich op ziekenhuizen en andere zorginstellingen en op (para)medische beroepsbeoefenaren. De sectie adviseert over samenwerkingsovereenkomsten, toelatingsovereenkomsten, zorgovereenkomsten, interne klachtregelingen, toelating van buitenlandse artsen en specialisten. De sectie staat BIG-geregistreerde beroepsbeoefenaren bij in het medisch tuchtrecht.

Erik Prillevitz

mr. H.W. Prillevitz

In Bouwrecht, Gezondheidsrecht, Handelsrecht, Incasso, Ondernemingsrecht, Vastgoedrecht