mr. F. Heybroek

Profiel

Friso Heybroek is een doorgewinterde advocaat met een brede ondernemingsrechtelijke (proces)praktijk.

Hij is gespecialiseerd in het verbintenissenrecht en heeft de post doctorale Grotius specialisatieopleiding nationaal en internationaal contracteren met succes gevolgd. Hij houdt zich veel bezig met het opstellen van uiteenlopende commerciële contracten en algemene voorwaarden. Daarnaast procedeert hij voortdurend over alle mogelijke geschillen die uit een overeenkomst kunnen ontstaan.

Friso is tevens gespecialiseerd in het vennootschapsrecht. Doordat hij enkele jaren kandidaat-notaris ondernemingsrecht is geweest, heeft hij diepgaande kennis over alles wat er wettelijk speelt in de: BV, VOF en stichting. Met deze kennis adviseert en procedeert hij in het gehele spectrum aan vennootschapsrechtelijke kwesties, zoals bijvoorbeeld: het opstarten of ontvlechten van samenwerkingen, overnames, aandeelhouders- en managementovereenkomsten, het liquideren van vennootschappen en besluitvorming. Hij heeft een bijzondere focus op bestuurdersaansprakelijkheid en aandeelhoudersgeschillen.

Ook heeft hij ruime ervaring met geschillen over het uitwinnen van zekerheidsrechten (hypotheek, pand, borg) door de bank en het ondersteunen van ondernemers die geconfronteerd worden met een (dreigend) faillissement of een geschil met de curator.

Zijn werkwijze kenmerkt zich door een pragmatische vertaling van het recht naar de commerciële realiteit van de ondernemer.

 

 

Friso heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:
–    Ondernemingsrecht
–    Verbintenissenrecht
Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

 

icon-email  heybroek@bellius.nl  icon-linkedin