Handelsrecht

Bellius adviseert cliënten omtrent geschillen die kunnen voortvloeien uit (internationale) handel. Geschillen kunnen bijvoorbeeld ontstaan over de kwaliteit van de verhandelde goederen, de prijs, het transport, de levering, overgang van risico en de wijze van betalen.

Bellius heeft veel ervaring met het behandelen van disputen bij (internationale), koop, opslagovereenkomsten, agentuurovereenkomsten alsmede het opstellen van algemene voorwaarden. Bellius is daarnaast zeer actief in de incasso praktijk. Openstaande facturen of andere vorderingen op wederpartijen, binnen en buiten Nederland, worden op een efficiënte wijze behandeld. Waar nodig wordt geprocedeerd.

 

Erik Prillevitz

mr. H.W. Prillevitz

In Bouwrecht, Gezondheidsrecht, Handelsrecht, Incasso, Ondernemingsrecht, Vastgoedrecht

mr. W. ten Braak

In Evenementen, Handelsrecht, Internationale handel, Transport en Logistiek, Verzekering en aansprakelijkheid, Verzekeringsrecht