Ondernemingsrecht

Persoonlijk garantstelling

Persoonlijke garantstelling voor een BV? Let dan goed op!

13:59 03 oktober

Waardeloze persoonlijke zekerheidstelling door bestuurder Aanleiding voor de rechtszaak Een echtpaar vormt gezamenlijk de directie van een BV. Wanneer de man voor een aanzienlijk bedrag materialen wil kopen van een leverancier, wil die leverancier wel eerst zekerheid voor de betaling. De man zegt de leverancier toe persoonlijk...

Opheffen betaalstop zorgverzekeraar

Opheffen betaalstop zorgverzekeraar

09:59 17 mei

Opheffen betaalstop zorgverzekeraar Interventie door Bellius leidt tot opheffing betaalstop Een zorginstelling werd geconfronteerd met een door een zorgverzekeraar acuut ingestelde “betaalstop” (opschorting van betaling van alle ingediende declaraties). De zorginstelling had grote problemen om zich staande te houden tegen het administratieve geweld van de zorgverzekeraar. De...

Ondernemen zonder levenstestament

Ondernemen zonder levenstestament? Levensgevaarlijk!

15:38 30 november

Het levenstestament Wie past op de winkel als de ondernemer dat niet meer kan? Regel het in het levenstestament. De gevolgen kunnen anders desastreus zijn. Ondernemers hebben vaak niet het eeuwige leven. In het hypothetische geval dat ze komen te overlijden, regelt de wet of een testament...

Vechtscheiding en de vennootschap

Vechtscheiding en de vennootschap

14:29 14 november

De Ondernemingskamer benoemt een tijdelijk bestuurder bij een door vechtscheiding stuurloos geworden B.V. waarin beide echtgenoten ieder 50% van de aandelen houden. Recent heeft de Ondernemingskamer in deze zaak geoordeeld dat de gebrekkige wijze waarop het bestuur van de vennootschap (bestaande uit een in echtscheiding liggend...

Bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissementsfraude

Bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissementsfraude

11:30 07 november

Bestuurder strafrechtelijk veroordeeld voor faillissementsfraude (bedrieglijke bankbreuk) Een bestuurder van een in financieel zwaar weer verkerend bedrijf heeft in deze periode ruim € 70.000,- aan elektronica op krediet besteld en ontvangen. Het bedrijf gaat vervolgens failliet. De bestelde goederen zijn dan niet meer aanwezig. Het is onbekend...

Bedenktijd beëindigingsovereenkomst

Bedenktijd beëindigingsovereenkomst

12:33 02 november

Wanneer start en eindigt de bedenktijd van de werknemer? Wanneer werkgever en werknemer afspraken maken over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst, worden die afspraken normaal gesproken vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst, ook wel vaststellingsovereenkomst. De wet bepaalt dat de werknemer, nadat de beëindigingsovereenkomst schriftelijk tot stand is...

Verplichte uitkoop minderheidsaandeelhouder

Verplichte uitkoop minderheidsaandeelhouder

14:15 20 oktober

Meerderheidsaandeelhouder moet zich bekommeren om belangen minderheidsaandeelhouder Mede-aandeelhouder mogen worden van het bedrijf waarvoor je werkt lijkt leuk: Je mag meepraten over het beleid van de onderneming en profiteren van de winst (dividend c.q. waardevermeerdering van de aandelen). De lol slaat helaas snel om in frustratie...

Rentederivaten / Renteswaps

13:01 07 april

Verlenging verjaringstermijn MKB-rentederivaten Vijf banken hebben met een commissie van deskundigen afgesproken dat de verjaringstermijn voor klachten en vorderingen over rentederivatenproducten wordt verlengd. De verlenging geldt voor alle vorderingen van MKB-klanten over derivaten die tussen 1 maart en 1 oktober van dit jaar zouden verjaren. De derivatencommissie...

Luchtvaartmaatschappijen verplicht tot schadevergoeding aan passagiers bij vertraging / annulering van een vlucht wegens onvoorziene technische problemen

11:51 29 september

Bij annulering of vertraging van een vlucht dienen luchtvaartmaatschappijen aan de betrokken passagiers verzorging te verstrekken en een schadevergoeding te betalen (tussen € 250,00 en € 600,00, afhankelijk van de afstand) tenzij de annulering of vertraging is te wijten aan buitengewone omstandigheden die niet voorkomen...

Acquisitiefraude door Tele Media

13:23 28 augustus

OPGEPAST: www.onlinegemeentewijzer.nl De fraudehelpdesk.nl waarschuwt voor acquisitiefraude en spooknota's. Ook voor die van Tele Media uit Groningen wordt gewaarschuwd. Voor het laatst in augustus 2014. Kennelijk met succes. Tele Media heeft daarom met een nieuwe inschrijving in het handelsregister (nr 63275961) en een nieuwe eigenaar, ook...