Bedenktijd beëindigingsovereenkomst

Bedenktijd beëindigingsovereenkomst

Bedenktijd beëindigingsovereenkomst

12:33 02 november
Print Friendly, PDF & Email

Wanneer start en eindigt de bedenktijd van de werknemer?

Wanneer werkgever en werknemer afspraken maken over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst, worden die afspraken normaal gesproken vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst, ook wel vaststellingsovereenkomst. De wet bepaalt dat de werknemer, nadat de beëindigingsovereenkomst schriftelijk tot stand is gekomen, nog moet kunnen terugkomen op het gegeven akkoord. Die bedenktermijn beloopt twee weken in het geval die termijn in de beëindigingsovereenkomst is benoemd en drie weken als dat niet het geval is. Wil de werknemer de beëindigingsovereenkomst herroepen, dan hoeft hij daarvoor geen redenen op te geven. Wel moet de ontbinding door de werknemer schriftelijk aan de werkgever worden medegedeeld.

Discussie

Er is nu een discussie ontstaan over de vraag wanneer de beëindigingsovereenkomst schriftelijk tot stand is gekomen. Is dit het moment waarop de beëindigingsovereenkomst door de werknemer is ondertekend, of het moment waarop blijkt dat de schriftelijke overeenstemming bestaat over de essentialia van de vaststellingsovereenkomst.

De rechtbank Rotterdam (10 februari 2016) heeft in deze uitspraak bepaald dat aan dit vereiste is voldaan op het moment dat de beëindigingsovereenkomst door de werknemer is ondertekend.

De rechtbank Den Haag (21 juli 2016) is in deze uitspraak uitgaan van het moment waarop over de essentialia van de vaststellingsovereenkomst schriftelijk (via de e-mail en/of WhatsApp) overeenstemming is bereikt. Dat de beëindigingsovereenkomst niet door de werknemer was ondertekend, deed volgens de rechter daaraan niet af.

Conclusie en tip:

Bij iedere stap in het onderhandelingsproces naar het bereiken van overeenstemming aangaande het einde van een arbeidsovereenkomst, dient in het oog te worden gehouden wat daarvan wordt vastgelegd. Bestaat op enig moment overeenstemming over de essentialia [wat zijn deze?] van een beëindigingsovereenkomst en zijn die schriftelijk vastgelegd (op papier of digitaal), dan kan het zijn dat de bedenktermijn vanaf dat moment al gaat lopen. Duren de gesprekken over het einde van de arbeidsovereenkomst langer en daarmee de schriftelijke vastlegging van de definitieve beëindigingsovereenkomst, dan kan het zijn dat de werknemer niet meer het recht heeft om de beëindigingsovereenkomst alsnog te ontbinden met een beroep op de bedenktermijn.

Laat u door ons adviseren

Neemt u gerust en vrijblijvend contact op met onze ervaren arbeidsrechtadvocaten mr Otto Planten of mr Elsbeth van Amstel (tel:035-678 2545).