Rentederivaten / Renteswaps

Rentederivaten / Renteswaps

13:01 07 april
Print Friendly, PDF & Email

Verlenging verjaringstermijn MKB-rentederivaten

Vijf banken hebben met een commissie van deskundigen afgesproken dat de verjaringstermijn voor klachten en vorderingen over rentederivatenproducten wordt verlengd. De verlenging geldt voor alle vorderingen van MKB-klanten over derivaten die tussen 1 maart en 1 oktober van dit jaar zouden verjaren.
De derivatencommissie (bestaande uit de drie onafhankelijke deskundigen zoals benoemd op 1 maart 2016 door de Minister van Financiën) hebben na overleg met vijf banken (ABN AMRO, Rabobank, ING, SNS en Van Lanschot) laten weten dat zij deze vijf banken bereid hebben gevonden om tot 1 oktober 2016 het volgende in acht te nemen:

“VERJARING
De banken* gaan akkoord met een verlenging van de verjaringstermijn van vorderingen van mkb-klanten ter zake van derivaten die in de periode 1 maart 2016 (de datum waarop de derivatencommissie van start ging) tot en met 30 september 2016 (mogelijk) zouden verjaren.”

www.derivatencommissie.nl
Bellius Advocaten adviseert, en procedeert, over de haalbaarheid en omvang van uw schade veroorzaakt door teleurstellende rente swap overeenkomsten