Ondernemen zonder levenstestament? Levensgevaarlijk!

Ondernemen zonder levenstestament

Ondernemen zonder levenstestament? Levensgevaarlijk!

15:38 30 november
Print Friendly, PDF & Email

Het levenstestament

Wie past op de winkel als de ondernemer dat niet meer kan? Regel het in het levenstestament. De gevolgen kunnen anders desastreus zijn. Ondernemers hebben vaak niet het eeuwige leven. In het hypothetische geval dat ze komen te overlijden, regelt de wet of een testament hoe de nabestaanden verder moeten met de onderneming. Maar wat als de ondernemer in een situatie komt waarin hij, als gevolg van ongeval of ziekte, (tijdelijk) niet meer in staat is om te handelen c.q. beslissingen te nemen? Denk bijvoorbeeld aan coma, TIA, Alzheimer, dementie, etc. Als een ondernemer niet meer in staat is om zijn wil te bepalen en hij zelf niets voor die situatie heeft geregeld, kan dat vergaande gevolgen hebben voor de onderneming en voor de financiële privé situatie. Voor die situatie kan een levenstestament van pas komen.

Voorbeeld rampscenario

Als voorbeeld noem ik de ondernemer die bestuurder en enig aandeelhouder is van een BV (doorgaans DGA). In die BV is verder niemand anders bevoegd de onderneming te vertegenwoordigen. Dan kunnen geen (vennootschappelijke) besluiten meer worden genomen. Voor de eenmanszaak geldt natuurlijk hetzelfde. De bank van de onderneming kan die situatie vervelend vinden. Want het zal voor de bank niet meer duidelijk zijn wie over de bankrekening (het ondernemingsvermogen) mag beschikken. De bank kan dan ook om die reden de bankrekeningen van de onderneming blokkeren. Daardoor krijgen werknemers hun loon en schuldeisers hun rekeningen niet meer betaald. Ook kunnen leveranciers hun leveringen opschorten zolang geen zekerheid voor betaling daarvan is gekregen. Door het uitblijven van leveringen kunnen klanten niet worden bediend en kan geen omzet worden gedraaid. Er kan zodoende ongewild en onnodig een domino-effect optreden dat niet alleen snel kan leiden tot het faillissement van de onderneming, maar er eveneens toe kan leiden dat de ondernemer en zijn gezin van inkomen verstoken zullen blijven.

Oplossing en checklist

Een oplossing voor een dergelijke situatie kan zijn gelegen in een levenstestament. Daarin wordt dan vastgelegd wie er vertegenwoordigingsbevoegd zijn voor het geval de ondernemer (tijdelijk) geen beslissingen meer kan nemen. Iedereen weet dan waar hij aan toe is en hopelijk herstelt de ondernemer snel. Een levenstestament kan worden opgesteld door een notaris. Een checklist voor een levenstestament treft u hier aan. De aan het opstellen hiervan verbonden kosten zijn beperkt, zeker als dit wordt vergeleken met de risico’s die worden gelopen wanneer niets is geregeld.

Laat u door ons adviseren

Voor vraagstukken aangaande bedrijven in zwaar weer en bestuurdersaansprakelijkheid kunt u per e-mail contact opnemen met mr Erik Prillevitz en Friso Heybroek of uiteraard ons even bellen: 035-678 2545.