Uitstel voor eerste onderdelen Wet werk en zekerheid

Uitstel voor eerste onderdelen Wet werk en zekerheid

12:55 06 juni
Print Friendly, PDF & Email

De eerste onderdelen van de Wet werk en zekerheid zullen niet per 1 juli a.s. maar pas per 1 januari 2015 in werking treden. Deze toezegging deed minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Eerste Kamer. De Eerste Kamer behandelde het wetsvoorstel plenair op 3 juni jl., maar zal het pas op 10 juni in stemming brengen. Inwerkingtreding per 1 juli a.s. is te kort dag volgens de senaat. De minister heeft zich daar nu bij aangesloten.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat een aantal onderdelen van de wet al dit jaar per 1 juli in werking zouden treden. Dat ging om de aanzegplicht voor werkgevers een maand voordat een tijdelijk contract afloopt, het afschaffen van de proeftijd bij een tijdelijk contract korter dan zes maanden, het verbod op een concurrentiebeding bij tijdelijke contracten, tenzij er zwaarwegende bedrijfsbelangen hiervoor zijn, en de mogelijkheid om sectoren aan te wijzen waar het gebruik van nulurencontracten verboden worden. Deze maatregelen gaan nu, als de Eerste Kamer op 10 juni met de wet instemt, een half jaar later, per 1 januari 2015 in. Weer een half jaar later volgt dan een aantal andere wijzigingen, zoals de aanpassing van de ketenregeling en het ontslagrecht. De aanpassing van de WW-duur wordt vanaf januari 2016 stapsgewijs verkort.

De verwachting is dat een meerderheid van de Eerste Kamer op 10 juni wel zal instemmen met de wet. Wel leven er binnen de Eerste Kamer zorgen over de juridische kwaliteit van de wet, onder andere naar aanleiding van de kritiek van de Vereniging van Arbeidsrechtadvocaten Nederland.

Asscher heeft toegezegd om hiervoor met reparatiewetgeving te komen. Hij zal echter niet alle kritiekpunten van de arbeidsrechtadvocaten overnemen. Volgens de minister zal dit de balans uit het wetsvoorstel halen.