Evenementen

Het aantal evenementen is de laatste decennia enorm toegenomen. Het organiseren van evenementen kent vele facetten en diverse juridische kaders. Juridische problemen kunnen zich al voordoen bij het aanvragen van een evenementenvergunning. Denk bijvoorbeeld aan speciale voorwaarden met betrekking tot bezoekersaantallen. Hoe staat het met de aansprakelijkheid van de organisator? Bij een evenement kunnen zich verschillende problemen voordoen, zowel van civiele als bestuursrechtelijke aard. Uit deze problemen kunnen aansprakelijkheden voortvloeien. In een enkel geval volgt na een calamiteit een strafrechtelijk onderzoek. Bellius adviseert organisatoren van evenementen over de juridische aspecten  van het organiseren van evenementen.

 

mr. W. ten Braak

In Evenementen, Handelsrecht, Internationale handel, Transport en Logistiek, Verzekering en aansprakelijkheid, Verzekeringsrecht