Strafrechtelijk Financieel Onderzoek

Indien het Openbaar Ministerie van mening is dat u wederrechtelijk voordeel heeft behaald bij het plegen van een strafbaar feit kan er een zogenoemde ontnemingsmaatregel worden gevorderd. De basis voor de ontnemingsprocedure ligt in artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht. Een rechter zal zich hierover, naast de beoordeling van het strafbare feit, moeten uitlaten.

 

De berekening van het financiƫle voordeel kan op verschillende manieren plaatsvinden en is vaak afhankelijk van het type delict dat er aan ten grondslag ligt. Bij grotere bedragen vindt er vaak speciaal onderzoek plaats naar het voordeel. Dit wordt gedaan in de vorm van een Strafrechtelijk Financieel Onderzoek. Van de berekening wordt een rapport wederrechtelijk verkregen voordeel opgemaakt.

 

Ontnemingsmaatregel

Een rechter kan bij de toewijzing van de ontnemingsvordering ook een ontnemingsmaatregel opleggen. Dit houdt in dat het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) wordt opgedragen de ontnemingsvordering te incasseren. Wanneer dit niet lukt, omdat u bijvoorbeeld te weinig geld heeft, kan de officier van justitie toepassing van lijfsdwang vorderen.

 

De ontnemingsvordering kan door u worden betwist. Wij adviseren u hier graag over en voeren voor u het woord ter zitting. Wij kunnen tegenberekingen voor u uitvoeren of (al dan niet met uw hulp) aantonen dat er minder of geen voordeel is geweest. Vaak ook is er sprake van bepaalde aftrekposten.

 

Lijfsdwang

Lijfsdwang is een vrijheidsbenemende maatregel die het Openbaar Ministerie in kan zetten als dwangmiddel om betaling te verkrijgen. Lijfsdwang wordt in de volksmond ook wel gijzeling genoemd.

 

De lijfsdwang kan alleen door de rechter en op vordering van de officier van justitie worden opgelegd. De vordering wordt behandeld tijdens een zitting waarvoor u wordt opgeroepen. Het is van groot belang dat u bij deze zitting aanwezig bent en dat u zich bij laat staan. U ontvangt een oproeping voor de zitting waar de vordering lijfsdwang wordt behandeld. Het is belangrijk dat u bij deze zitting aanwezig bent, om zo goed mogelijk verweer te kunnen voeren tegen de vordering tot toepassing van lijfsdwang.

 

De duur van de lijfsdwang is gekoppeld aan de hoogte van het toegewezen ontnemingsbedrag. De officier van justitie kan meerdere malen toepassing van lijfsdwang vorderen, maar in totaal kan de lijfsdwang niet langer dan drie jaar duren.