Transport en Logistiek

Bellius adviseert en procedeert op het gebied van vervoerrecht en logistiek.  Met alle denkbare modaliteiten: transport over zee, over binnenwateren, door de lucht, over de weg en per spoor (elke modaliteit  met eigen toepasselijke regels en branche-voorwaarden). Bellius staat u bij en adviseert  in zaken betreffende ladingschades, aanvaring,  hulpverlening, averij grosse, piraterij, demurrage, geschillen onder bevrachtingsovereenkomsten, retentierecht op lading alsmede maritieme en logistieke ongevallen.

 

Wilbert ten Braak is co-auteur van het boek CMR: Vervoer van Goederen over de Weg, Paris, Zutphen, 2005.

mr. W. ten Braak

In Evenementen, Handelsrecht, Internationale handel, Transport en Logistiek, Verzekering en aansprakelijkheid, Verzekeringsrecht