Wijzigingen arbeidsrecht per 1 juli 2014

Wijzigingen arbeidsrecht per 1 juli 2014

12:26 14 april
Print Friendly, PDF & Email

Na jarenlang politiek gesoebat lijkt het er nu toch van te gaan komen: vereenvoudiging van het ontslagrecht, versterking positie flexwerkers en beperking van het recht op WW. Deze wijzigingen vormen onderdeel van het wetsvoorstel Wet Werk en Zekerheid, waarmee de Tweede Kamer recent heeft ingestemd. De regering doet er alles aan om het wetsvoorstel snel (medio mei) door de Eerste Kamer te loodsen, zodat de eerste wijzigingen van het ontslagrecht per 1 juli 2014 van kracht kunnen worden. Welke dat zijn, wordt hierna belicht. Ik heb mij daarbij beperkt tot die wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de arbeidsvoorwaarden in uw onderneming. De beperking van het recht op WW en wijziging van het uitzendbeding wordt buiten beschouwing gelaten.

 

Lees verder