Aanpassing Ontslagbesluit ten nadele van doorwerkende AOW’er

Aanpassing Ontslagbesluit ten nadele van doorwerkende AOW’er

10:45 10 maart
Print Friendly, PDF & Email

Ondanks de eerste tekenen van economisch herstel en de positieve berichten daarover, zal menig werkgever nog steeds genoodzaakt zijn (verder) op kosten te bezuinigen door de organisatie aan te passen. Veelal met gedwongen ontslag om bedrijfseconomische redenen van een of meer personeelsleden tot gevolg. Bij de vaststelling wie van de werknemers als eerste voor ontslag in aanmerking komt moet volgens het Ontslagbesluit het zogenaamde afspiegelingsbeginsel (binnen dezelfde categorie uitwisselbare functies) worden toegepast.

De ontslagpraktijk van de afgelopen crisisjaren heeft geleerd dat toepassing van het afspiegelingsbeginsel bij een ontslag om bedrijfseconomische redenen een doorwerkende AOW-er niet voor ontslag in aanmerking kan komen, omdat hij meer dienstjaren heeft dan een 55-jarige werknemer in dezelfde leeftijdsgroep (’55 jaar en ouder’) binnen dezelfde categorie uitwisselbare functies. Omdat dit een ongewenst en onbedoeld effect wordt bevonden van de regelgeving zal het Ontslagbesluit per 1 april 2014 zodanig worden aangepast dat een AOW-gerechtigde het eerst in aanmerking komt voor ontslag.

De hoogste leeftijdsgroep (55 jaar en ouder) zal worden gewijzigd in 55 jaar tot de AOW-leeftijd. Hierdoor komen AOW-gerechtigde werknemers in geval van ontslag wegens bedrijfseconomische redenen het eerst voor ontslag in aanmerking. Ook zal worden bepaald dat binnen de groep AOW-gerechtigde werknemers de werknemers met het kortste dienstverband het eerst voor ontslag in aanmerking komen. Met deze aanpassing van het Ontslagbesluit wordt beoogd te voorkomen dat een werknemer die voor zijn inkomen aangewezen is op het verrichten van arbeid plaats moet maken voor een AOW-gerechtigde werknemer voor wie dat niet het geval is. Het in deze regeling gemaakte onderscheid naar leeftijd wordt hiermee objectief gerechtvaardigd.

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben neemt u dan vrijblijvend contact met mr Otto Planten of mr Elsbeth van Amstel op.