Arbeidsovereenkomst met au pair?

Arbeidsovereenkomst met au pair?

09:31 28 mei
Print Friendly, PDF & Email

Bent u of kent iemand die een au pair heeft? Dan is dit nieuwsbericht zeker interessant. Gezinnen die een buitenlandse au pair in huis nemen zijn zich namelijk vaak niet bewust dat deze overeenkomst kan worden gekwalificeerd als een arbeidsovereenkomst. Dat komt of door onwetendheid met de voorwaarden die kleven aan de au pair overeenkomst of uit gemakzucht of een combinatie daarvan.

Wanneer een au pair langer dan 30 uur per week gedurende het toegestane maximum van één jaar werkzaamheden als au pair verricht en/of deze werkzaamheden niet (voldoende) gericht zijn op kennismaking met de cultuur van Nederland, bestaat er een kans dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Wanneer met de au pair wordt afgesproken dat na de maximale duur van 1 jaar de ‘samenwerking’ wordt voortgezet, dan is er sowieso er sprake van een arbeidsovereenkomst. Bovendien kunnen de inhoud (zware huishoudelijke werkzaamheden in plaats van alleen kinderzorg en lichte huishoudelijke werkzaamheden) en omvang (>30 uur per week, < 2 vrije dagen per week) van de werkzaamheden een rol spelen bij de vraag of sprake is van een ‘reguliere’ arbeidsovereenkomst, die ook buiten de vrijstellingsregeling voor au pairs valt.

Uit onderzoek door het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie zou blijken dat meer dan de helft (55%) van de in Nederland werkzame au pairs kunnen worden aangemerkt als ‘ au pair as meant to be‘. Ouders en au pairs houden zich dus in meerderheid aan de voorwaarden verbonden aan de au pair regeling. Maar de keerzijde is dat nog steeds een groot deel zich kennelijk niet aan deze voorwaarden houdt.

Mocht de werkrelatie (op vordering) van de au pair worden aangemerkt als arbeidsovereenkomst, dan kan men als particulier worden gehouden om (met terugwerkende kracht!) het wettelijk minimumloon, 8% vakantietoeslag en minimaal 120 vakantie-uren per jaar te betalen. De kwalificatie van de overeenkomst met de au pair als arbeidsovereenkomst heeft ook tot gevolg dat er een verplichting ontstaat dat tenminste het wettelijk minimum loon (méér dan een paar honderd euro ‘zak- en kleedgeld’) bij arbeidsongeschiktheid moet worden doorbetaald. Bovendien kan afhankelijk van het land van herkomst (binnen of buiten EU) sprake zijn van overtreding van de vergunningsplicht. Voorkom verrassingen en informeer uzelf of vrienden tijdig over de (arbeidsrechtelijke) risico’s die kunnen kleven aan het inschakelen van een au pair boven een gastouder- of kinderopvang.

Indien u vragen heeft omtrent deze of andere onderwerpen in het arbeidsrecht, dan kunt u vrijblijvend een afspraak maken mr. Otto Planten of mr. Elsbeth van Amstel  van Bellius Advocaten ( www.bellius.nl).

Dit bericht is gebaseerd op een artikel in Loonzaken (2014, afl. 4) en een bericht van Opmaat Arbeidsrecht 27 mei 2014 (opmaatarbeidsrecht.sdu.nl)