Pensioenakkoord

Pensioenakkoord

06:49 28 mei
Print Friendly, PDF & Email

Op 27 mei 2014 heeft de Eerste Kamer bij ‘zitten en opstaan’ gestemd over Wetsvoorstel Witteveen 2015. Met een meerderheid van slechts 1 stem is ingestemd met het wetsvoorstel ‘Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen’, zoals de wet officieel wordt aangeduid.

Met het zogenaamde Pensioenakkoord was door het kabinet een stap gezet op het pad van versobering van de pensioenen door afspraken over versnelde verhoging van de AOW-leeftijd. Versobering van de fiscale facilitering voor pensioenopbouw is stap twee. Uitgaande van een hogere pensioenleeftijd en dus een langere arbeidsloopbaan kan een lager maximumpercentage per dienstjaar toereikend zijn voor de pensioenopbouw, is de gedachte waar, na de Tweede Kamer, uiteindelijk de Eerste Kamer zich ook in heeft kunnen vinden.