Nieuwe cao Thuiszorg

Nieuwe cao Thuiszorg

14:08 25 september
Print Friendly, PDF & Email

De vakbonden en werkgeversorganisaties zijn vannacht tot overeenstemming gekomen ten aanzien van een nieuwe cao in de verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, kraamzorg en jeugdgezondheidszorg (VVT).

In de cao staan onder andere afspraken over loonstijging van in totaal 2,05 procent. De loonsverbetering van in totaal 2,05 procent bestaat uit:

  1. een eenmalige uitkering per 1 januari 2015 van 0,25 procent van 12 maal het maandsalaris van januari 2015;
  2. een algemene loonsverhoging per 1 maart 2015 van 1,5 procent en
  3. een verhoging van 0,3 procent per 1 januari 2016.

Nulurencontracten
Partijen hebben verder afgesproken dat nulurencontracten alleen in uitzonderlijke situaties afgesloten zullen worden en alle huidige medewerkers met een nulurencontract krijgen een contract met een vast aantal uren aangeboden.

Voor de min/max-contracten is afgesproken de bandbreedte tussen min en max te verkleinen. Alle huidige medewerkers met een min/max-contract krijgen, als dat mogelijk is, een contract met een vast aantal uren aangeboden.

Alfahulpen
Om een einde te maken aan de druk op de tarieven in de Wmo hebben de cao-partijen afgesproken dat medewerkers die afgelopen periode een loonschaal lager zijn beland, dat in stappen weer terugkrijgen. Verder is overeengekomen dat er een minimum salarisschaal komt voor de hulp bij het huishouden. Wel is nog van belang of het kabinet wel of niet inzet op een verbod op alfahulpen. De cao-partijen hebben de verwachting dat deze cao algemeenĀ  verbindend verklaard zal worden.

Een ander belangrijk punt is dat bij overname van huishoudelijk personeel na een Wmo-gunning, de nieuwe werkgever verplicht is om de werknemers over te nemen tegen de geldende arbeidsvoorwaarden.

Derde WW-jaar
In het Sociaal Akkoord is in 2013 afgesproken dat werkgevers en werknemers samen een oplossing moeten vinden voor de vergoeding van het derde WW-jaar. Cao-partijen hebben afgesproken gezamenlijk naar een oplossing hiervoor te zullen gaan zoeken.