Arbeidsrecht

LA TOUR DE FORCE: de WWZ is van start gegaan!

09:46 02 juli

Vandaag is het dan zover! Het belangrijkste deel van de Wet Werk en Zekerheid is in werking getreden. Anders dan de naam van de wet doet vermoeden is er niets zeker. Met name bestaat veel onzekerheid over hoe de nieuwe regels voor recht op (vaste)...

Wet Werk en Zekerheid (WWZ)

09:11 02 juli

Op 1 juli 2015 is het dan zover! Het belangrijkste deel van de Wet werk en zekerheid is in werking getreden. Anders dan de naam van de wet doet vermoeden is er niets zeker. Met name bestaat veel onzekerheid over hoe de nieuwe regels voor recht op...

Veranderingen AOW-leeftijd

16:33 18 juni

Dinsdag 2 juni is de versnelling van de verhoging van de AOW-leeftijd aangenomen door de Eerste Kamer. De AOW-leeftijd gaat in plaats van in 2023 al in 2021 naar 67 jaar. Na 2021 stijgt de AOW-leeftijd mee met de levensverwachting. Bereken hier uw verwachte AOW-leeftijd: http://www.wijzeringeldzaken.nl/rekenhulpen/rekenhulp-aow-leeftijd/...

Geen VAR-verklaring en geen BGL: Geheel nieuw ZZP-voorstel!

11:23 22 april

Goed nieuws voor werkgevers en ZZP'ers dit keer. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft zijn plan voor een Beschikking geen loonheffingen (BGL) voor zzp'ers ingetrokken. Hij gaat het wetsvoorstel verregaand aanpassen op een manier die is afgestemd met werkgevers, zzp-organisaties en vakbonden. De staatssecretaris geeft daarmee gehoor...

Hardlopen en bijklussen tijdens ziekte. Ontslag op staande voet?

13:12 13 april

Toen de werkgever ontdekte dat de werknemer deelnam aan hardloopwedstrijden en aan zijn woning had geklust, ontsloeg hij hem direct op staande voet. De werkgever heeft daarbij verzuimd eerst een deskundige (in dit geval de bedrijfsarts) te raadplegen. De werkgever vond zelf dat werknemer niet...

Verruiming recht op thuiswerken

10:20 10 april

De Eerste Kamer heeft dinsdag 7 april gedebatteerd over de initiatiefwet flexibel werken. Dit initiatiefwetsvoorstel beoogt flexibel werken te bevorderen doordat werknemers meer mogelijkheden krijgen om te telewerken en op voor hen gunstige tijden te werken. Op 14 april 2015 wordt over het wetsvoorstel gestemd....

CAO VVT algemeen verbindend verklaard

16:27 04 maart

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 26 februari 2015 het besluit genomen tot algemeen verbindend verklaring van de CAO VVT voor Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg, Kraamzorg en Jeugdgezondheidszorg. Daardoor moeten niet aangesloten werkgevers in de VVT sector nu de cao toepassen....

Minister Asscher treft overgangsregeling voor de transitievergoeding

14:19 24 februari

Er komt een overgangsregeling voor de transitievergoeding om te voorkomen dat tijdelijke werknemers, zoals seizoenswerkers in de horeca, recreatie en tuinbouwsector niet opnieuw ingehuurd worden en werkgevers met andere tijdelijke werknemers aan de slag gaan. Vanaf 1 juli 2015 hebben tijdelijke werknemers recht op een...