Geen VAR-verklaring en geen BGL: Geheel nieuw ZZP-voorstel!

Geen VAR-verklaring en geen BGL: Geheel nieuw ZZP-voorstel!

11:23 22 april
Print Friendly, PDF & Email

Goed nieuws voor werkgevers en ZZP’ers dit keer.

Staatssecretaris Wiebes van FinanciĆ«n heeft zijn plan voor een Beschikking geen loonheffingen (BGL) voor zzp’ers ingetrokken. Hij gaat het wetsvoorstel verregaand aanpassen op een manier die is afgestemd met werkgevers, zzp-organisaties en vakbonden. De staatssecretaris geeft daarmee gehoor aan de luide kritiek van de Tweede Kamer en maatschappelijke organisaties op zijn wetsvoorstel tot invoering van de BGL. De betrokken organisaties zijn zelf met een aanbod ‘dat ik niet kon weigeren’ gekomen, zei de VVD-staatssecretaris tegen het ANP in een toelichting.

In het nieuwe voorstel gaat de fiscus werken met voorbeeldovereenkomsten per sector. ‘Partijen kunnen hieraan zekerheid ontlenen omtrent de loonheffingen,’ aldus Wiebes. Het voornemen is nu dat op de website van de belastingdienst zo’n veertig sectorale en een paar algemene overeenkomsten komen. Het toepasselijke voorbeeld moet dan door de ZZP’er en de werkgever worden ingevuld. Ook kan een werkgever in het nieuwe voorstel een eigen standaard overeenkomst met ZZP’ers opstellen en die ter goedkeuring aan de belasting inspecteur voorleggen. Na goedkeuring kan die dan steeds opnieuw worden gebruikt. Ook met deze nieuwe plannen blijft de werkgever verantwoordelijk voor de arbeidsverhouding met de ZZP’er. In het verleden was de ZZP’er verantwoordelijk voor de fiscale gevolgen als sprake was van een ‘schijnconstructie’.

Staatssecretaris Wiebes streeft ernaar dat per 1 januari 2016 het gewijzigde wetsvoorstel van kracht wordt.