Hardlopen en bijklussen tijdens ziekte. Ontslag op staande voet?

Hardlopen en bijklussen tijdens ziekte. Ontslag op staande voet?

13:12 13 april
Print Friendly, PDF & Email

Toen de werkgever ontdekte dat de werknemer deelnam aan hardloopwedstrijden en aan zijn woning had geklust, ontsloeg hij hem direct op staande voet. De werkgever heeft daarbij verzuimd eerst een deskundige (in dit geval de bedrijfsarts) te raadplegen. De werkgever vond zelf dat werknemer niet aan zijn re-integratieverplichtingen voldeed en zijn genezing had belemmerd. De kantonrechter Groningen oordeelde dat het niet aan de werkgever is om te bepalen of hardloopactiviteiten en kluswerkzaamheden de re-integratie belemmeren. Dat oordeel is niet aan de werkgever, maar is voorbehouden aan een deskundige. De uitspraak bevestigt de vaste lijn in de rechtspraak. De conclusie van de werkgever dat werknemer zijn re-integratieverplichtingen niet na kwam en hem daarom op staande voet had ontslagen, was simpelweg te voorbarig. Had de werkgever wel het onderzoek door de bedrijfsarts gevraagd en de uitkomst daarvan afgewacht, dan was de uitkomst wellicht een andere geweest. De verklaring achteraf van de bedrijfsarts dat hij niet op de hoogte was gesteld van de deelname aan hardloopwedstrijden door de klussende werknemer, waardoor zijn eerdere advisering wellicht (?) op onjuiste informatie was gebaseerd, kon werkgever niet meer baten. De voortvarendheid van de werkgever is hem daarom duur komen te staan. De uitspraak bevestigt nogmaals dat de werkgever eerst de loonbetaling moet opschorten, indien hij van mening is dat een zieke werknemer re-integratieverplichting(-en) niet nakomt.

Voor inlichtingen en advies kunt u zich wenden tot mr O. Planten.