OM afdoening / fiscale strafbeschikking

Door middel van de Wet OM afdoening is de strafbeschikking geïntroduceerd in het strafrecht. Met de strafbeschikking heeft de officier van justitie maar hebben ook andere handhavers (denk aan bijzondere opsporingsambtenaren of toezichthouders) de bevoegdheid gekregen om buiten de rechter om een strafzaak af te doen.

 

Per 1 januari 2012 heeft ook het bestuur van de Belastingdienst de bevoegdheid een strafbeschikking uit te vaardigen.

 

De strafbeschikking mag opgelegd worden voor overtredingen en misdrijven waarop een maximumstraf van 6 jaar is gesteld. De (fiscale) strafbeschikking ter zake van misdrijven zal worden aangemerkt als een justitieel gegeven, hetwelk gevolgen heeft voor uw strafblad en de daaraan gekoppelde Verklaring Omtrent het Gedrag of de Verklaring van geen Bezwaar.

 

Tegen de (fiscale) strafbeschikking kan verzet worden ingesteld bij het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie heeft de mogelijkheid de beschikking te wijzigen of in te trekken. Gebeurt dit niet, dan zal de rechtbank de zaak later behandelen als ware het een gewone strafzaak.