Author: mr. O. Planten

Ontslag op staande voet

Wees zeker van je zaak bij ontslag op staande voet

10:14 22 juni

Wees zeker van je zaak bij ontslag op staande voet Case: Op diefstal betrapte ex-werknemer krijgt 21 maanden loon na ontslag Een mooi voorbeeld is deze case, hoe je het als werkgever niet moet doen bij ontslag op staande voet wegens diefstal. Het ontslag op staande voet...

De zzp’er in de mondzorg

De zzp’er in de mondzorg: Tandarts bescherm uw praktijk!

12:18 26 januari

De zzp’er in de mondzorg: Tandarts bescherm uw praktijk! De beroepsorganisatie KNMT adviseert haar leden tandartsen dat het niet passend is om bij zzp’ers een concurrentiebeding op te nemen in de overeenkomst van opdracht. “Een concurrentiebeding past niet bij een samenwerking bij twee ondernemers.”, zo lees...

Aanpassing maximum transitievergoeding

Aanpassing maximum transitievergoeding per 1-1-2018!

15:08 04 december

Met ingang van 1 januari 2018 bedraagt de maximum transitievergoeding € 79.000,-. Bij de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) per 1 juli 2015 bedroeg de maximum transitievergoeding € 75.000,-. Dit bedrag is jaarlijks verhoogd, op dit moment geldt een bedrag ter hoogte van...

(BASIS)CONTRACT ARBODIENSTVERLENING

Contract Arbodienstverlening, maak er werk van!

17:40 23 november

Hoge boetes wanneer dit niet goed geregeld is Per 1 juli 2017 zijn de Arbowet en het Arbobesluit vernieuwd. De wijzigingen moeten zorgen voor een duidelijker rol van de bedrijfsarts, de komst van basiscontracten met de arbodienst, een versterking van de positie van de preventiemedewerker en...

Werkgevers en MeToo-discussie

Werkgevers en #MeToo-discussie: Maak werk van Preventiebeleid!

11:52 09 november

Een wereld te winnen Op de opiniepagina van het FD van 7 november 2017 (#MeToo: Werknemer, laat u geen geheimhouding opleggen) pleit advocaat Hermine Voûte voor een kritische blik door werkgevers op hun preventiebeleid ten aanzien van seksuele intimidatie. "Daar is nog een wereld te winnen." Een...

Bedenktijd beëindigingsovereenkomst

Bedenktijd beëindigingsovereenkomst

12:33 02 november

Wanneer start en eindigt de bedenktijd van de werknemer? Wanneer werkgever en werknemer afspraken maken over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst, worden die afspraken normaal gesproken vastgelegd in een beëindigingsovereenkomst, ook wel vaststellingsovereenkomst. De wet bepaalt dat de werknemer, nadat de beëindigingsovereenkomst schriftelijk tot stand is...

Regeerakkoord 2017

Regeerakkoord 2017

16:11 26 oktober

Gevolgen voor het arbeidsrecht en daarmee voor u als werkgever Het nieuwe regeerakkoord bevat maatregelen van het kabinet om het ontslagrecht te versoepelen. In Haags jargon: “een nieuwe balans aan te brengen op de arbeidsmarkt” geheten. Hieronder een korte opsomming van de meest opvallende voorgenomen wijzigingen...

De payrollsector ligt onder vuur

16:14 04 november

In de payrollbranche heeft het nieuws dat minister Asscher de komende maanden met een nieuwe payrollwet komt tot ophef geleid. Er wordt gesproken over een "slagveld binnen de payrollbranche" omdat de nieuwe payrollwet "in één klap het bestaansrecht voor een groot deel van de Nederlandse...

Flexibel inzetten van personeel – afwijken van verworven rechten

11:03 04 augustus

De grote (financiële) veranderingen in de zorgsector nopen veel zorgaanbieders tot het aanpassen van het bedrijfsmodel. Onderdeel van dat nieuwe bedrijfsmodel kan zijn dat medewerkers flexibel worden ingeroosterd. Dat kan conflicteren met eerder met medewerkers gemaakte afspraken. Bijvoorbeeld afspraken over het enkel inroosteren in de...