Aanpassing maximum transitievergoeding per 1-1-2018!

Aanpassing maximum transitievergoeding

Aanpassing maximum transitievergoeding per 1-1-2018!

15:08 04 december
Print Friendly, PDF & Email

Met ingang van 1 januari 2018 bedraagt de maximum transitievergoeding € 79.000,-.

Bij de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) per 1 juli 2015 bedroeg de maximum transitievergoeding € 75.000,-. Dit bedrag is jaarlijks verhoogd, op dit moment geldt een bedrag ter hoogte van € 77.000,- bruto.

Let op, uitzondering!

De transitievergoeding kan per 1 januari 2018 dus maximaal € 79.000,- bruto bedragen, OF wanneer de werknemer jaarlijks meer verdient dan € 79.000,- bruto, maximaal een jaarsalaris.

Bron:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-56938.html