Transitievergoeding Tag

Aanpassing maximum transitievergoeding

Aanpassing maximum transitievergoeding per 1-1-2018!

15:08 04 december

Met ingang van 1 januari 2018 bedraagt de maximum transitievergoeding € 79.000,-. Bij de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) per 1 juli 2015 bedroeg de maximum transitievergoeding € 75.000,-. Dit bedrag is jaarlijks verhoogd, op dit moment geldt een bedrag ter hoogte van...

Regeerakkoord 2017

Regeerakkoord 2017

16:11 26 oktober

Gevolgen voor het arbeidsrecht en daarmee voor u als werkgever Het nieuwe regeerakkoord bevat maatregelen van het kabinet om het ontslagrecht te versoepelen. In Haags jargon: “een nieuwe balans aan te brengen op de arbeidsmarkt” geheten. Hieronder een korte opsomming van de meest opvallende voorgenomen wijzigingen...