De zzp’er in de mondzorg: Tandarts bescherm uw praktijk!

De zzp’er in de mondzorg

De zzp’er in de mondzorg: Tandarts bescherm uw praktijk!

12:18 26 januari
Print Friendly, PDF & Email

De zzp’er in de mondzorg: Tandarts bescherm uw praktijk!

De beroepsorganisatie KNMT adviseert haar leden tandartsen dat het niet passend is om bij zzp’ers een concurrentiebeding op te nemen in de overeenkomst van opdracht. “Een concurrentiebeding past niet bij een samenwerking bij twee ondernemers.”, zo lees ik in de toelichting op de, door de beroepsorganisaties voor de mondzorg aangepaste en door de belastingdienst in maart 2017 (onder nummer 9061574683-A) her-beoordeelde, modelovereenkomst van opdracht.

Ik ben het hiermee oneens. De tandartspraktijkhouder als opdrachtgever en tandarts-opdrachtnemer zijn niet alleen collega’s, maar bovenal gelijkwaardige professionals en tussen hen geldt dat zij in principe vrij zijn in wat ze met elkaar afspreken. Dit is dus een geheel andere situatie dan wanneer de tandartspraktijkhouder een arbeidsovereenkomst (met de waarborgen van het arbeidsovereenkomstenrecht) met een collega tandarts aangaat. Dan is sprake van een relatie tussen werkgever en werknemer, waarbij sprake is van gezag van de tandarts-werkgever over de tandarts-werknemer.

Ons advies

Het is zeer sterk aan te bevelen om een concurrentie- en relatiebeding af te spreken tussen een opdrachtgever en een zzp’er die de opdracht uit gaat voeren. De door de belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst staat dat toe. Ik beveel alle in de mondzorg werkende professionals die op basis van een overeenkomst van opdracht willen gaan samenwerken van harte aan dit te doen. Maar let op: een goed concurrentie- en relatiebeding is altijd maatwerk. Het moet voldoen aan de eisen van redelijkheid en billijkheid, wat zoveel inhoudt dat de praktijkhouder een te beschermen belang moet hebben en de zzp-er niet onredelijk mag worden beperkt in het verwerven en uitvoeren van opdrachten voor andere opdrachtgevers.

Preventie is dus ook hier het devies

Vraag deskundig advies en maak schriftelijke afspraken met uw opdrachtnemer. Juist ook over onderwerpen als vestiging, concurrentie en relaties. Als u vragen heeft met betrekking tot dit onderwerp of behoefte heeft aan meer en andere arbeidsrechtelijke tips, neem dan contact op met de heer mr O. Planten (partner)