Zorgcontracten

Zorgcontracten

15:50 14 juni
Print Friendly, PDF & Email

Sinds 2 juni 2016 bestaat de onafhankelijke Geschilleninstantie Zorgcontractering (Geschilleninstantie). Deze Geschilleninstantie biedt een nieuw alternatief voor een procedure bij de civiele rechter voor de beslechting van geschillen tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars op het gebied van zorgcontractering.

De uitvoering van de Geschilleninstantie is ondergebracht bij het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI), in ieder geval de komende twee jaar. Zowel zorgaanbieders en zorgverzekeraars als branche- en beroepsorganisaties kunnen een geschil aan de Geschilleninstantie voorleggen.  Het uitgangspunt is om geschillen zo veel mogelijk voor te leggen aan een mediator van de Geschilleninstantie.  Er kan ook gekozen worden voor bindend advies of arbitrage.