Actualiteit

In memoriam

16:02 09 februari

Hans Vrakking 1941 - 2018 8 februari 2018 Vandaag heeft ons het droeve bericht bereikt dat onze adviseur Hans Vrakking eerder deze week is overleden. Het was ons bekend dat Hans al enige tijd met zijn gezondheid worstelde. Hans praatte daar zelf niet over en deed liever alsof de...

Bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement

Bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement

16:56 30 oktober

Bestuurder persoonlijk aansprakelijk na onttrekken vermogen aan vennootschap 24 oktober 2017 De rechtbank Gelderland heeft op 4 oktober 2017 geoordeeld dat een bestuurder persoonlijk aansprakelijk is voor het faillissementstekort. Achtergrond De bestuurder heeft erkend dat hij (in goed vertrouwen) aanzienlijke bedragen heeft betaald aan X, zonder dat daarvoor afspraken...

Handhaving wet DBA uitgesteld tot 1 juli 2018

09:21 08 juni

02-06-2017 De opschorting van de handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot in ieder geval 1 juli 2018, zo meldt staatssecretaris Wiebes. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er...

Wet “Huis voor klokkenluiders”

08:43 22 juni

Op 1 juli aanstaande treedt de Wet "Huis voor Klokkenluiders" in werking. De wet beoogt misstanden in ondernemingen terug te dringen. Op grond van die wet moeten ondernemingen met ten minste 50 werkzame personen een klokkenluidersregeling in het leven roepen. Die regeling moet onder meer bepalen...

Duurovereenkomsten en opzegging

16:11 16 juni

Een voor onbepaalde tijd gesloten duurovereenkomst is in beginsel opzegbaar, ook indien de wet en die overeenkomst niets bepalen over opzegging. In zeer uitzonderlijke gevallen is een voor onbepaalde tijd gesloten duurovereenkomst niet opzegbaar. Ook als een duurovereenkomst wel voorziet in de mogelijkheid van opzegging kunnen...

Zorgcontracten

15:50 14 juni

Sinds 2 juni 2016 bestaat de onafhankelijke Geschilleninstantie Zorgcontractering (Geschilleninstantie). Deze Geschilleninstantie biedt een nieuw alternatief voor een procedure bij de civiele rechter voor de beslechting van geschillen tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars op het gebied van zorgcontractering. De uitvoering van de Geschilleninstantie is ondergebracht bij het Nederlands...

Pandrecht op voorwaardelijk eigendom blijkt mogelijk, aldus Hoge Raad

17:51 07 juni

De Hoge Raad heeft op 3 juni 2016 geoordeeld dat de koper van onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken al een geldig pandrecht kan vestigen op zijn voorwaardelijk eigendomsrecht.  Dit is voor pandhouders (vaak de financier) een bijzonder gunstige uitspraak. De pandhouder heeft thans de keuze (bijvoorbeeld...