In memoriam

In memoriam

16:02 09 februari
Print Friendly, PDF & Email

Hans Vrakking
Hans Vrakking 1941 – 2018

8 februari 2018

Vandaag heeft ons het droeve bericht bereikt dat onze adviseur Hans Vrakking eerder deze week is overleden.
Het was ons bekend dat Hans al enige tijd met zijn gezondheid worstelde. Hans praatte daar zelf niet over en deed liever alsof de zon ook voor hem bleef schijnen. Hij wilde niemand belasten met zijn eigen sores, terwijl hij zich tot het laatst is blijven inzetten voor anderen.
Wij zijn Hans zeer erkentelijk voor de vriendschap die wij met hem mogen hebben en wensen zijn familie en naasten veel sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.
Niets dan goede herinneringen aan Hans.

Bellius advocaten