Wet “Huis voor klokkenluiders”

Wet “Huis voor klokkenluiders”

08:43 22 juni
Print Friendly, PDF & Email

Op 1 juli aanstaande treedt de Wet “Huis voor Klokkenluiders” in werking. De wet beoogt misstanden in ondernemingen terug te dringen.

Op grond van die wet moeten ondernemingen met ten minste 50 werkzame personen een klokkenluidersregeling in het leven roepen. Die regeling moet onder meer bepalen wat onder een vermoeden van een misstand wordt verstaan en bij wie een dergelijk vermoeden moet worden gemeld. Verder moet de regeling waarborgen dat de melding vertrouwelijk behandeld wordt als de klokkenluider daarom heeft verzocht. De werkgever is verplicht alle bij haar werkzame personen een exemplaar van de klokkenluidersregeling te verstrekken.

Wij hebben op kantoor ervaring met het opstellen van dergelijke regelingen. En staan u graag terzijde.