Duurovereenkomsten en opzegging

Duurovereenkomsten en opzegging

16:11 16 juni
Print Friendly, PDF & Email

Een voor onbepaalde tijd gesloten duurovereenkomst is in beginsel opzegbaar, ook indien de wet en die overeenkomst niets bepalen over opzegging. In zeer uitzonderlijke gevallen is een voor onbepaalde tijd gesloten duurovereenkomst niet opzegbaar.

Ook als een duurovereenkomst wel voorziet in de mogelijkheid van opzegging kunnen de eisen van redelijkheid en billijkheid toch met zich mee brengen dat er niet kan worden opgezegd, of alleen met een zwaarwegende grond, of  alleen tegen een bepaald moment of dat alleen kan worden opgezegd met een aanbod om schade te vergoeden.

Opzegging alleen mogelijk met aanbod om schade te vergoeden:

Of alleen kan worden opgezegd met een aanbod om schade te vergoeden en hoe hoog die schadevergoeding dan dient te zijn, hangt af van de omstandigheden van het geval, aldus de Hoge Raad op 10 juni 2016 over de opzegging van een uitvoeringsovereenkomst met een ondernemingspensioenfonds. De omstandigheden die mee kunnen spelen zijn (volgens diverse uitspraken) o.a.  de (aard van de) wederzijdse betrokken belangen; de aard en strekking van de overeenkomst; de hechte en langdurige relatie tussen partijen; of partijen bij het aangaan van de overeenkomst een langdurige samenwerking voor ogen stond; of er forse investeringen zijn gedaan; de mate van omzetafhankelijkheid; de lange duur die de overeenkomst in theorie nog zou kunnen hebben en de financiële consequenties van de opzegging; alsmede het eventuele vertrouwen van de opgezegde partij dat de overeenkomst langdurig in stand zou blijven.

Onder omstandigheden opzegging in beginsel niet mogelijk tenzij

Op 15 april 2016 oordeelde de Hoge Raad over het Goois Natuurreservaat (een samenwerking tussen o.a. de Gooise Gemeenten en de Gemeente Amsterdam – GNR) dat een voor onbepaalde tijd gesloten duurovereenkomst (GNR), waarin niets was bepaald, opzegging op grond van de bedoeling van partijen en de aard van die overeenkomst niet opzegbaar kan zijn. De bewijslast dat een overeenkomst niet opzegbaar is ligt bij diegene die betoogt dat een overeenkomst niet opzegbaar is (hier o.a. de Gooise Gemeenten). Diens wederpartij (hier Amsterdam) kan dan onder omstandigheden weer een beroep doen op de redelijkheid en billijkheid (en mogelijk ook op onvoorziene omstandigheden) om alsnog te betogen dat de redelijkheid en billijkheid met zich mee brengen dat de overeenkomst toch (onder voorwaarden) kan worden opgezegd. Dit geschil wordt verder behandeld door het Gerechtshof Amsterdam.

Het loont dus om bij (een voornemen tot) opzegging even advies te vragen.