Pandrecht op voorwaardelijk eigendom blijkt mogelijk, aldus Hoge Raad

Pandrecht op voorwaardelijk eigendom blijkt mogelijk, aldus Hoge Raad

17:51 07 juni
Print Friendly, PDF & Email

De Hoge Raad heeft op 3 juni 2016 geoordeeld dat de koper van onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken al een geldig pandrecht kan vestigen op zijn voorwaardelijk eigendomsrecht.  Dit is voor pandhouders (vaak de financier) een bijzonder gunstige uitspraak. De pandhouder heeft thans de keuze (bijvoorbeeld na een faillietverklaring maar mogelijk eerder) om (het restant van) de koopprijs van die reeds verpande zaken te betalen waardoor deze goederen onder het pandrecht komen te vallen.  Uiteraard eerst na een kosten baten analyse.  De waarde van de goederen moet wel hoger zijn dan het bedrag dat nog door de koper verschuldigd was aan de verkoper.

HR 3 juni 2016   ECLI:NL:HR:2016:1046