Bezwaar

Bezwaar is gedefinieerd in art. 1:5 lid 1 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en houdt in het gebruik maken van de ingevolge een wettelijk voorschrift bestaande bevoegdheid, voorziening tegen een besluit te vragen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen.