Author: mr. H.W. Prillevitz

Duurovereenkomsten en opzegging

16:11 16 juni

Een voor onbepaalde tijd gesloten duurovereenkomst is in beginsel opzegbaar, ook indien de wet en die overeenkomst niets bepalen over opzegging. In zeer uitzonderlijke gevallen is een voor onbepaalde tijd gesloten duurovereenkomst niet opzegbaar. Ook als een duurovereenkomst wel voorziet in de mogelijkheid van opzegging kunnen...

Zorgcontracten

15:50 14 juni

Sinds 2 juni 2016 bestaat de onafhankelijke Geschilleninstantie Zorgcontractering (Geschilleninstantie). Deze Geschilleninstantie biedt een nieuw alternatief voor een procedure bij de civiele rechter voor de beslechting van geschillen tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars op het gebied van zorgcontractering. De uitvoering van de Geschilleninstantie is ondergebracht bij het Nederlands...

Pandrecht op voorwaardelijk eigendom blijkt mogelijk, aldus Hoge Raad

17:51 07 juni

De Hoge Raad heeft op 3 juni 2016 geoordeeld dat de koper van onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken al een geldig pandrecht kan vestigen op zijn voorwaardelijk eigendomsrecht.  Dit is voor pandhouders (vaak de financier) een bijzonder gunstige uitspraak. De pandhouder heeft thans de keuze (bijvoorbeeld...

Uitspraak 31 mei 2016

09:19 01 juni

BANK NIET VERANTWOORDELIJK VOOR SCHADE DOOR RESTSCHULD HYPOTHEEK Amsterdam | Banken zijn niet verantwoordelijk voor de financiële schade van klanten met een restschuld die ontstaan is door een gedaalde huizenprijs. Dat blijkt uit een arrest dinsdag van het gerechtshof in Amsterdam, dat stelt dat 'het een...

Geen onsje meer in het zeevervoer

15:28 12 mei

Op 1 juli 2016 treedt de wijziging van het SOLAS-verdrag  (International Convention for the Safety of Life at Sea) voor het laden van containers aan boord van zeeschepen in werking. Vanaf die datum is het de verantwoordelijkheid van de verlader/afzender om de reder te informeren over...

Renteswaps en Deutsche Bank

14:02 20 april

Deutsche Bank heeft zich aangesloten bij de werkwijze van de onlangs aangestelde onafhankelijke derivatencommissie. Deze derivatencommissie, drie onafhankelijke deskundigen onlangs aangesteld door de minister van financiën op advies van de AFM, werkt op dit moment aan het vaststellen van een uniform herstelkader rondom de MKB derivatencontracten...

Rentederivaten / Renteswaps

13:01 07 april

Verlenging verjaringstermijn MKB-rentederivaten Vijf banken hebben met een commissie van deskundigen afgesproken dat de verjaringstermijn voor klachten en vorderingen over rentederivatenproducten wordt verlengd. De verlenging geldt voor alle vorderingen van MKB-klanten over derivaten die tussen 1 maart en 1 oktober van dit jaar zouden verjaren. De derivatencommissie...

Uitbreiding Bellius

16:15 18 augustus

Wilbert ten Braak sluit zich aan bij Bellius advocaten Mr. drs. Wilbert ten Braak heeft zich per 1 augustus 2015 met zijn praktijk aangesloten bij Bellius Advocaten. Daarvoor was hij 24 jaar werkzaam als advocaat in Amsterdam. Wilbert ten Braak heeft zich gespecialiseerd in het...

Schijn-constructies met zzp’ers in de Zorg

14:07 25 september

De zzp’ers in de zorgsector liggen al geruime tijd onder vuur. Een zzp’er wordt geacht ondernemer te zijn en ondernemingsrisico te lopen. Het is de fiscus een doorn in het oog dat mensen zich in laten zetten als zzp’er zonder dat zij het bijbehorende ondernemingsrisico...