Author: mr. H.W. Prillevitz

Persoonlijk garantstelling

Persoonlijke garantstelling voor een BV? Let dan goed op!

13:59 03 oktober

Waardeloze persoonlijke zekerheidstelling door bestuurder Aanleiding voor de rechtszaak Een echtpaar vormt gezamenlijk de directie van een BV. Wanneer de man voor een aanzienlijk bedrag materialen wil kopen van een leverancier, wil die leverancier wel eerst zekerheid voor de betaling. De man zegt de leverancier toe persoonlijk...

Opheffen betaalstop zorgverzekeraar

Opheffen betaalstop zorgverzekeraar

09:59 17 mei

Opheffen betaalstop zorgverzekeraar Interventie door Bellius leidt tot opheffing betaalstop Een zorginstelling werd geconfronteerd met een door een zorgverzekeraar acuut ingestelde “betaalstop” (opschorting van betaling van alle ingediende declaraties). De zorginstelling had grote problemen om zich staande te houden tegen het administratieve geweld van de zorgverzekeraar. De...

In memoriam

16:02 09 februari

Hans Vrakking 1941 - 2018 8 februari 2018 Vandaag heeft ons het droeve bericht bereikt dat onze adviseur Hans Vrakking eerder deze week is overleden. Het was ons bekend dat Hans al enige tijd met zijn gezondheid worstelde. Hans praatte daar zelf niet over en deed liever alsof de...

Ondernemen zonder levenstestament

Ondernemen zonder levenstestament? Levensgevaarlijk!

15:38 30 november

Het levenstestament Wie past op de winkel als de ondernemer dat niet meer kan? Regel het in het levenstestament. De gevolgen kunnen anders desastreus zijn. Ondernemers hebben vaak niet het eeuwige leven. In het hypothetische geval dat ze komen te overlijden, regelt de wet of een testament...

Bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement

Bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement

16:56 30 oktober

Bestuurder persoonlijk aansprakelijk na onttrekken vermogen aan vennootschap 24 oktober 2017 De rechtbank Gelderland heeft op 4 oktober 2017 geoordeeld dat een bestuurder persoonlijk aansprakelijk is voor het faillissementstekort. Achtergrond De bestuurder heeft erkend dat hij (in goed vertrouwen) aanzienlijke bedragen heeft betaald aan X, zonder dat daarvoor afspraken...

Verplichte uitkoop minderheidsaandeelhouder

Verplichte uitkoop minderheidsaandeelhouder

14:15 20 oktober

Meerderheidsaandeelhouder moet zich bekommeren om belangen minderheidsaandeelhouder Mede-aandeelhouder mogen worden van het bedrijf waarvoor je werkt lijkt leuk: Je mag meepraten over het beleid van de onderneming en profiteren van de winst (dividend c.q. waardevermeerdering van de aandelen). De lol slaat helaas snel om in frustratie...

Handhaving wet DBA uitgesteld tot 1 juli 2018

09:21 08 juni

02-06-2017 De opschorting van de handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot in ieder geval 1 juli 2018, zo meldt staatssecretaris Wiebes. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er...

Wet “Huis voor klokkenluiders”

08:43 22 juni

Op 1 juli aanstaande treedt de Wet "Huis voor Klokkenluiders" in werking. De wet beoogt misstanden in ondernemingen terug te dringen. Op grond van die wet moeten ondernemingen met ten minste 50 werkzame personen een klokkenluidersregeling in het leven roepen. Die regeling moet onder meer bepalen...