Author: mr. H.W. Prillevitz

Persoonlijk garantstelling

Persoonlijke garantstelling voor een BV? Let dan goed op!

13:59 03 oktober

Waardeloze persoonlijke zekerheidstelling door bestuurder Aanleiding voor de rechtszaak Een echtpaar vormt gezamenlijk de directie van een BV. Wanneer de man voor een aanzienlijk bedrag materialen wil kopen van een leverancier, wil die leverancier wel eerst zekerheid voor de betaling. De man zegt de leverancier toe persoonlijk...

Opheffen betaalstop zorgverzekeraar

Opheffen betaalstop zorgverzekeraar

09:59 17 mei

Opheffen betaalstop zorgverzekeraar Interventie door Bellius leidt tot opheffing betaalstop Een zorginstelling werd geconfronteerd met een door een zorgverzekeraar acuut ingestelde “betaalstop” (opschorting van betaling van alle ingediende declaraties). De zorginstelling had grote problemen om zich staande te houden tegen het administratieve geweld van de zorgverzekeraar. De...

Ondernemen zonder levenstestament

Ondernemen zonder levenstestament? Levensgevaarlijk!

15:38 30 november

Het levenstestament Wie past op de winkel als de ondernemer dat niet meer kan? Regel het in het levenstestament. De gevolgen kunnen anders desastreus zijn. Ondernemers hebben vaak niet het eeuwige leven. In het hypothetische geval dat ze komen te overlijden, regelt de wet of een testament...

Bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement

Bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement

16:56 30 oktober

Bestuurder persoonlijk aansprakelijk na onttrekken vermogen aan vennootschap 24 oktober 2017 De rechtbank Gelderland heeft op 4 oktober 2017 geoordeeld dat een bestuurder persoonlijk aansprakelijk is voor het faillissementstekort. Achtergrond De bestuurder heeft erkend dat hij (in goed vertrouwen) aanzienlijke bedragen heeft betaald aan X, zonder dat daarvoor afspraken...

Verplichte uitkoop minderheidsaandeelhouder

Verplichte uitkoop minderheidsaandeelhouder

14:15 20 oktober

Meerderheidsaandeelhouder moet zich bekommeren om belangen minderheidsaandeelhouder Mede-aandeelhouder mogen worden van het bedrijf waarvoor je werkt lijkt leuk: Je mag meepraten over het beleid van de onderneming en profiteren van de winst (dividend c.q. waardevermeerdering van de aandelen). De lol slaat helaas snel om in frustratie...

Renteswaps en Deutsche Bank

14:02 20 april

Deutsche Bank heeft zich aangesloten bij de werkwijze van de onlangs aangestelde onafhankelijke derivatencommissie. Deze derivatencommissie, drie onafhankelijke deskundigen onlangs aangesteld door de minister van financiën op advies van de AFM, werkt op dit moment aan het vaststellen van een uniform herstelkader rondom de MKB derivatencontracten...

Rentederivaten / Renteswaps

13:01 07 april

Verlenging verjaringstermijn MKB-rentederivaten Vijf banken hebben met een commissie van deskundigen afgesproken dat de verjaringstermijn voor klachten en vorderingen over rentederivatenproducten wordt verlengd. De verlenging geldt voor alle vorderingen van MKB-klanten over derivaten die tussen 1 maart en 1 oktober van dit jaar zouden verjaren. De derivatencommissie...

Uitbreiding Bellius

16:15 18 augustus

Wilbert ten Braak sluit zich aan bij Bellius advocaten Mr. drs. Wilbert ten Braak heeft zich per 1 augustus 2015 met zijn praktijk aangesloten bij Bellius Advocaten. Daarvoor was hij 24 jaar werkzaam als advocaat in Amsterdam. Wilbert ten Braak heeft zich gespecialiseerd in het...

Schijn-constructies met zzp’ers in de Zorg

14:07 25 september

De zzp’ers in de zorgsector liggen al geruime tijd onder vuur. Een zzp’er wordt geacht ondernemer te zijn en ondernemingsrisico te lopen. Het is de fiscus een doorn in het oog dat mensen zich in laten zetten als zzp’er zonder dat zij het bijbehorende ondernemingsrisico...

Vernietiging van de afspraken op grond van dwaling

15:29 02 april

Bellius Advocaten heeft onlangs met succes een zorgverlenende cliënt bijgestaan. In het kort speelde het volgende. Twee zorgverleners hebben hun krachten willen bundelen en zijn een samenwerking aangegaan. Kort na het aangaan van een overeenkomst daartoe, wil de wederpartij op grond van onjuiste informatie (over...