Geen onsje meer in het zeevervoer

Geen onsje meer in het zeevervoer

15:28 12 mei
Print Friendly, PDF & Email

Op 1 juli 2016 treedt de wijziging van het SOLAS-verdrag  (International Convention for the Safety of Life at Sea) voor het laden van containers aan boord van zeeschepen in werking.

Vanaf die datum is het de verantwoordelijkheid van de verlader/afzender om de reder te informeren over het juiste gewicht van een container voordat deze container aan boord van een zeeschip wordt geladen. Dit is de zogenaamde verificatieplicht.
Het doel van de weegplicht is het voorkomen dat de stabiliteit van zeeschepen in gevaar komt, de stapels containers aan boord te zwaar zijn of de containersjorringen het begeven. Dergelijke situaties zouden kunnen ontstaan doordat de werkelijke gewichten van containers die aan boord geplaatst zijn niet overeenkomen met de in de scheepsdocumenten door de verlader opgegeven bruto gewichten.