Strafrecht

Het strafrecht is onder te verdelen in diverse deelgebieden, bijvoorbeeld het commune strafrecht, het fiscaal strafrecht en het financieel-economisch strafrecht. Ook deze onderdelen vertakken zich weer in bijvoorbeeld milieustrafrecht en verkeersstrafrecht. Onze strafrechtadvocaten houden zich met alle onderdelen van het strafrecht bezig. Bij strafzaken komen vaak onderwerpen als ontneming, Strafrechtelijk Financieel Onderzoek, integriteit, beklag niet verdere vervolging, OM-afdoening, verzoek einde zaak, schadevergoeding, sepot, DNA, VOG, Justitieel Documentatie Systeem aan de orde. Ook hier kunnen wij u over voorlichten.

 

Wij verlenen bijstand in alle stadia van het strafproces. U kunt onze hulp al inroepen op het moment dat er een inval wordt gedaan in uw woning of uw onderneming. Ook kunnen wij bijstand verlenen wanneer u bent opgeroepen om te worden gehoord als getuige of verdachte, door bijvoorbeeld de politie of door de rechter-commissaris.

 

Wij adviseren omtrent het afwenden van een strafrechtelijke vervolging; dit kan bijvoorbeeld door sepotonderhandelingen of door het aangaan van een transactie met het Openbaar Ministerie. In het geval dit niet mogelijk is, zullen wij u volledig voorbereiden op het strafrechtelijke proces dat komen gaat. Dit kan inhouden dat wij – samen met u – aan de slag gaan om de stellingen van het Openbaar Ministerie te ontkrachten middels het verzamelen van tegenbewijs. Ook bereiden wij u voor op een zitting en staan wij u daar bij of treden wij daar namens u op. Dit geldt voor alle fasen binnen het strafprocesrecht: in eerste aanleg bij de rechtbank, in hoger beroep bij het gerechtshof of in cassatie bij de Hoge Raad.

 

U kunt niet alleen als verdachte in aanraking komen met het strafrecht, maar ook als slachtoffer of benadeelde partij. Ook in dat geval kunt u zich tot ons wenden.