Ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel

Indien het Openbaar Ministerie van mening is dat u wederrechtelijk voordeel heeft behaald bij het plegen van een strafbaar feit kan er een zogenoemde ontnemingsmaatregel worden gevorderd. De basis voor de ontnemingsprocedure ligt in artikel 36e van het Wetboek van Strafrecht. Een rechter zal zich hierover, naast de beoordeling van het strafbare feit, moeten uitlaten.

 

De berekening van het financiƫle voordeel kan op verschillende manieren plaatsvinden en is vaak afhankelijk van het type delict dat er aan ten grondslag ligt. Bij grotere bedragen vindt er vaak speciaal onderzoek plaats naar het voordeel. Dit wordt gedaan in de vorm van een Strafrechtelijk Financieel Onderzoek. Van de berekening wordt een rapport wederrechtelijk verkregen voordeel opgemaakt.

 

Ontnemingsmaatregel

Een rechter kan bij de toewijzing van de ontnemingsvordering ook een ontnemingsmaatregel opleggen. Dit houdt in dat het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) wordt opgedragen de ontnemingsvordering te incasseren. Wanneer dit niet lukt, omdat u bijvoorbeeld te weinig geld heeft, kan de officier van justitie toepassing van lijfsdwang vorderen.

De ontnemingsvordering kan door u worden betwist. Wij adviseren u hier graag over en voeren voor u het woord ter zitting. Wij kunnen tegenberekingen voor u uitvoeren of (al dan niet met uw hulp) aantonen dat er minder of geen voordeel is geweest. Vaak ook is er sprake van bepaalde aftrekposten.