CBR

Het Centraal Bureau Rijvaardigheid heeft ook zeggenschap over uw rijbewijs. Zo kan het uw rijbewijs ongeldig verklaren, u verplichten een cursus te volgen, een psychiatrische test te ondergaan of kan het een onderzoek naar uw rijvaardigheid of rijgeschiktheid uitvoeren. Hieraan zijn kosten verbonden die voor uw rekening komen.

 

Tegen de besluiten van het CBR kunt u bezwaar maken. Dit moet binnen zes weken gebeuren. Meldt u zich daarom zo snel mogelijk bij ons indien u het niet eens bent met een besluit van het CBR.