Ondernemingsrecht

De sectie ondernemingsrecht is gespecialiseerd infusies en overnames, herstructureringen, reorganisaties, aandeelhoudersovereenkomsten en aandeelhoudersgeschillen, enquêteprocedures, insolventierecht, contracten en algemene voorwaarden, agentuurovereenkomsten, aansprakelijkheidsrecht.

Bellius Advocaat mr H.W. Prillevitz
mr. H.W. Prillevitz
Bouwrecht, Gezondheidsrecht, Handelsrecht, Incasso, Ondernemingsrecht, Vastgoedrecht