Wet Bibob

Op grond van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) bestaat de mogelijkheid om personen of ondernemingen te screenen bij de aanvraag voor een vergunning, subsidie of aanbesteding. De Wet Bibob heeft betrekking op bepaalde branches waar de kans aanwezig wordt geacht dat criminele organisaties een beroep doen op faciliteiten (vergunningen, subsidies en aanbestedingen) van de overheid. Het gaat onder meer om de horeca (ook: coffeeshops), beroepsvervoer en openbaar vervoer, de bouw,  ICT en milieu.

 

Vergunningen, subsidies en aanbestedingen kunnen op grond van de Wet Bibob geweigerd of ingetrokken worden als het vermoeden bestaat dat deze worden misbruikt om strafbare feiten te plegen of financiële voordelen uit strafbare feiten te halen, bijvoorbeeld door het witwassen van geld. Ook kan een vergunning worden geweigerd als een strafbaar feit is gepleegd om de vergunning te krijgen (bijvoorbeeld valsheid in geschrifte of omkoping).

 

Tegen het weigeren of intrekken van een vergunning kunt u bezwaar maken en daarna beroep aantekenen. Indien u problemen ervaart met het aanvragen van een vergunning, subsidie of bij het uitschrijven van een aanbesteding, neemt u dan contact met ons op zodat wij u hierover kunnen adviseren.