Verklaring Omtrent het Gedrag

Voor sommige beroepen is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist, die aantoont dat het gedrag van de betrokken persoon geen belemmering vormt voor de betreffende functie. Een VOG wordt afgegeven indien uit onderzoek blijkt dat de betrokken persoon geen strafbare feiten op diens naam heeft staan. Is dit wel het geval, dan wordt bekeken hoe bezwaarlijk dit voor die functie is. Ook van ondernemingen kan een VOG (voor rechtspersonen) worden gevraagd, bijvoorbeeld in gevallen waarin de overheid het voornemen heeft met een onderneming een contract aan te gaan.

 

Vaak is een VOG vereist voor een functie waarin wordt gewerkt met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, geld of goederen. Bijvoorbeeld voor onderwijzers en taxichauffeurs is de VOG verplicht. In het aanvraagformulier van de VOG wordt een aantal beroepsgroepen opgesomd zoals de financiƫle dienstverlening, buitengewoon opsporingsambtenaar, juridische dienstverlening, de onderwijssector en beƫdigd tolken en vertalers.

 

Indien een afgifte VOG geweigerd wordt, kunt u tegen deze beschikking bezwaar aantekenen. Mocht u problemen ervaren omtrent het aanvragen van een VOG, neemt u dan contact met ons op zodat wij u kunnen adviseren.