Verkeersstrafrecht

Een ieder kan in aanraking komen met Justitie of het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) door overtreding van de Wegenverkeerswet 1994. Dit kan al gebeuren indien u bijvoorbeeld te hard heeft gereden, onder invloed van alcohol of drugs heeft gereden, onverzekerd heeft gereden of indien u betrokken bent geweest bij een ongeval. Als gevolg hiervan kan bijvoorbeeld (tijdelijk) uw rijbewijs worden ingevorderd. Ook kan een administratiefrechtelijke sanctie zoals de Educatieve Maatregel alcohol en verkeer (EMA) of de Educatieve Maatregel veiligheid en verkeer (EMG)  aan u worden opgelegd. Tevens is het denkbaar dat u gedagvaard wordt om voor het Openbaar Ministerie (TOM-zitting) of een rechter verantwoording af te leggen. In dat geval kan naast de (tijdelijke) invordering van uw rijbewijs ook een geldboete, taakstraf of gevangenisstraf worden opgelegd.

 

Wij hebben ruime ervaring op het gebied van overtredingen van het verkeersstrafrecht. Heeft u advies nodig met betrekking tot de Wegenverkeerswet, neemt u dan contact met ons op zodat wij u hiervan kunnen voorzien en u eventueel kunnen bijstaan in een procedure.