Slachtoffer

Door toedoen van iemand anders heeft u schade geleden. Deze persoon wordt vervolgd door het Openbaar Ministerie en moet voorkomen. U heeft immateriële of materiële schade geleden en wenst deze op de dader te verhalen.

 

Wij kunnen voor u optreden in rechte en uw belangen in de strafzaak tegen de derde behartigen. Door middel van een voeging als benadeelde partij in die strafzaak kunt u een verzoek tot vergoeding van de door u geleden schade indienen. De rechter zal tegelijkertijd met het vonnis bepalen of en zo ja welk deel van uw vordering wordt toegewezen.

 

Ook is het mogelijk dat u slachtoffer bent in een ernstige zaak en dat u in aanmerking komt voor het uitoefenen van spreekrecht. U mag dan tijdens de zitting uitspreken welke gevolgen het misdrijf voor u heeft gehad. Het is ook mogelijk een en ander op papier te zetten en dit (te laten) voor (te) lezen.