Schadevergoeding

Indien de tegen u aanhangig gemaakte strafzaak is geëindigd (bijvoorbeeld door een sepot, een kennisgeving niet verdere vervolging of als de officier van justitie niet-ontvankelijk in de vervolging wordt verklaard) of indien deze is geëindigd zonder oplegging van straf of maatregel, is het mogelijk een verzoek tot schadevergoeding in te dienen.

 

U kunt in dit kader denken aan vergoedingen voor werkzaamheden, tijdverzuim en reis- en verblijfkosten van derden (bijvoorbeeld een deskundige) wanneer het initiatief tot inschakeling van deze derden van u of uw raadsman is uitgegaan maar ook aan kosten in verband met afschriften, uittreksels, inzage en inlichtingen. Ook is het mogelijk een vergoeding te vragen van door u zelf gemaakte reis- en verblijfkosten, kosten van uw eigen tijdsverzuim en kosten van uw raadsman. Tot slot kunt u een vergoeding vragen voor ondergane voorlopige hechtenis (in een politiecel of in een huis van bewaring).

 

Een dergelijk verzoek moet binnen drie maanden (negentig dagen) na het eindigen van de zaak worden ingediend. Meldt u dus tijdig bij ons! Wij kunnen u informeren over de mogelijkheid tot schadevergoeding en kunnen een verzoekschrift voor u opstellen en indienen. Ook ter zitting kunnen wij namens u of met u het woord voeren ter onderbouwing van het verzoek.