Milieustrafrecht

Er bestaan duizend-en-een regels op het gebied van milieurecht en het bijbehorende milieustrafrecht. Het varieert van de niet-naleving van vergunningsvoorschriften tot illegale lozingen en stortingen of het illegaal verwijderen van asbest. De overheid houdt hier streng toezicht op. Overtreding van de voorschriften kan leiden tot enorme boetes of tot het stilleggen van een onderneming.

 

Asbest

Juist omdat is gebleken dat asbest schadelijk is voor het milieu en het menselijk lichaam, is in de loop van de jaren veel regelgeving ontwikkeld voor het werken met asbest. Deze regelgeving is vastgelegd in diverse wetten en besluiten, denk aan bijvoorbeeld de Wet Milieubeheer, de Arbeidsomstandighedenwet, het Arbeidsomstandighedenbesluit, het Asbestverwijderingsbesluit, en het Wetboek van Strafrecht.

 

De afgelopen jaren zijn er vele onderzoeken geweest naar overtredingen op het gebied van asbestwetgeving. Ook is de SC-530 (die regelgeving inhoudt voor het verwijderen van asbest) een veelbesproken onderwerp. Indien u of uw bedrijf onderwerp bent van een dergelijk onderzoek, kunnen wij u adviseren en bijstaan. Wij raden u aan om direct contact met ons op te nemen zodat we u in een zo vroeg mogelijk stadium kunnen adviseren.