Integriteit

Op het gebied van integriteit hebben wij een grote expertise ontwikkeld. Doordat het strafrecht en het bestuursrecht op dit gebied veel overlap vertonen en de sectie Onderneming & Overheid een interdisciplinair team is, kunnen wij u op het gebied van integriteitsregelgeving goed adviseren.

 

Met de term ‘integriteit’ wordt gedoeld op de betrouwbaarheid van een persoon of een onderneming. De afgelopen jaren is er steeds meer wet- en regelgeving gekomen op grond waarvan zowel particulieren als ondernemingen worden gevraagd hun integriteit aan te tonen. Denk aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Wet Bibob.

 

Wij beschikken over uitgebreide kennis over deze regelgeving en kunnen u te allen tijde bijstaan bij vragen en/of conflicten hierover.