Fiscaal strafrecht

Het fiscale strafrecht betreft de combinatie van belastingrecht en strafrecht. Belastingrecht is een vak apart, en dus het fiscale strafrecht ook. De Belastingdienst heeft veel macht en mogelijkheden en u kunt op diverse manieren hiermee in aanraking komen. Denk bijvoorbeeld aan een boekenonderzoek tijdens een bedrijfscontrole. Het gebeurt vaak dat er meningsverschillen ontstaan met de Belastingdienst over de juistheid van een aangifte. In dat geval is het raadzaam een advocaat in te schakelen. Op het moment dat de Belastingdienst vindt dat er opzet in het spel is bij het doen van een onjuiste aangifte kan het fiscale geschil worden overgeheveld naar het strafrecht. U kunt dan bezoek krijgen van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD)

 

Zodra een fiscaal probleem een strafrechtelijk tintje krijgt, beschikken het Openbaar Ministerie, de FIOD en de rechter-commissaris over ingrijpende bevoegdheden om onderzoek uit te voeren. Denk hierbij aan het betreden van woningen en kantoren, maar ook aan het in beslag nemen of vorderen van inzage in stukken en het aftappen van diverse communicatiemiddelen.

 

Wanneer het Openbaar Ministerie na het afronden van het onderzoek besluit over te gaan tot strafrechtelijke vervolging, kunt u niet alleen geconfronteerd worden met een (hoge) geldboete maar ook met vrijheidsbenemende straffen.

 

Wij zijn betrokken geweest bij een groot aantal spraakmakende zaken op het gebied van fiscaal en financieel economisch strafrecht, zoals voorkenniszaken, belastingfraude, douane en BTW-fraude, witwas- en corruptiezaken, milieufraude en ontnemingszaken.