Dwangsom

Een dwangsom kan worden opgelegd door een overheidsorgaan en strekt tot het voorkomen, beëindigen of ongedaan maken van een onrechtmatige situatie. Dit blijkt uit het feit dat een dwangsom alleen kan worden opgelegd in combinatie met een last om iets te doen of te laten.